Khmer Marine Life Scripts

In this class we make script that tells people about marine life.

សាលាអន្តរជាតិ ឡៃហ្គ័រ

SCRIPT អំពី: ព្រៃកោងកាង

ឈ្មោះ សិស្ស : ១)  ចាន់  ដាវីឌ –  ២)  ឆ្លមសេរី និរ្តនរ – ៣) ពេជ្រ សុវណ្ណនូ

 

និរន្តរ : ប៉ាអើយប៉ា! ថ្ងៃនេះបា៉ នាំខ្ញុំហើយនឹងចែទៅណាទៅប៉ា?

ដាវីឌ :  អូ កូនប្រុស! ថ្ងៃនិងហាស់ ប៉ានិងនាំកូនហើយនិងមីចែកូនឯង ទៅលេងកន្លែងមួយដែលប៉ាធានាថា ពួកកូនទាំងពីរនិង

ពេញចិត្តតែម្តង។

សុវណ្ណនូ :  អួយបា៉! ទៅណាទៅណ៎?

និរន្តរ : អួយចែ! ចែអែងសួរច្រើនមេ៉ស ប៉ាយើង តែគាត់ថាពិសេសគឺពិសេសហើយ! កំុសួរច្រើនពេក។

ដាវីឌ : អើ អើ!  តោះយើងទៅ!

និរន្តរ : ប៉ា?  អាវេងៗនោះ ហើយនៅក្នុងទឹកនិងគឺជាអ្វីទៅប៉ា?

Continue reading “Khmer Marine Life Scripts”